Je kan personen met MS ondersteunen door MS-Liga Vlaanderen op te nemen in je testament, ook wel legateren genoemd. Hiermee kan je een deel van je vermogen nalaten aan een goed doel. Zo kan je, ook als je er niet meer bent, nog veel betekenen voor anderen.

legateren

Een goed doel opnemen in je testament

In principe is het de wet die volledig bepaalt naar wie jouw nalatenschap gaat. Heb jij zelf geen testament opgesteld en kom je te overlijden? Dan zal de nalatenschap verdeeld worden volgens de wettelijke regels. Heb je familie of kinderen? Dan komt het bij hen terecht. Heb je niemand (in familieverband) die je achterlaat? Dan komt jouw nalatenschap bij de staat terecht. 

Bepaal zelf naar wie jouw nalatenschap gaat*

Uiteraard kan jij zelf ook beslissen naar wie jouw nalatenschap (het beschikbare deel*) gaat. Wij geven jou graag de basisprincipes van een testament mee: een testament is een akte waarin je bepaalt welke delen van jouw nalatenschap je aan wie wilt overmaken. Een testament kan je slechts door 1 persoon laten opstellen, dat moet iedereen voor zich doen. Ook echtgenoten kunnen dus geen gezamenlijk testament opmaken. Degene die het legaat ontvangt – in dit geval MS-Liga Vlaanderen – noemt men de legataris en moet het legaat aanvaarden voordat het kan uitgevoerd worden. Een testament kan doorheen de jaren veranderen. Het is niet zo dat wat je nu vastlegt in het testament, dat dit zo blijft totdat je komt te overlijden. Kijk je testament af en toe na en pas aan volgens je eigen wensen en waarden. 

Welke soort testamenten zijn er?

Er zijn 3 soorten testamenten die je kan opmaken. Elke soort heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van jouw eigen wensen en voorkeuren.  

Eigenhandig testament

Een eigenhandig testament is een testament dat met de hand geschreven is, op papier door jezelf. Bij het typen op een computer alsook door het testament te laten neerschrijven door iemand anders is het testament ongeldig. Het is ook verplicht om de datum te vermelden (dag, datum, jaar) en te ondertekenen met je handtekening. 

Het voordeel van dit testament is dat er geen administratieve en formele zaken bij komen kijken (bv. notaris), maar hier staat wel tegenover dat er getwijfeld kan worden over de echtheid van jouw eigenhandig testament. Zo kunnen er dingen als dubbelzinnig beschouwd worden waardoor jouw wil niet zoals neergeschreven nagekomen zal worden. We raden steeds aan het eigenhandige testament ter registratie aan te bieden bij een notaris, zodat die het kan registreren.

Notarieel testament

Een notarieel testament is een testament dat wordt opgesteld ten overstaan van een notaris. De notaris zal aan de hand van verschillende vragen aan jou achterhalen wat jouw wil is en deze vervolgens – volgens de wet – juridisch vertalen. Je kan daarna nog opmerkingen of aanpassingen doorgeven. 

Het grote voordeel van een notarieel testament is dat dit volledig waterdicht is en weinig twijfel veroorzaakt. De notaris zorgt ervoor dat jouw wil volledig en correct vermeld staat in het testament. Hieraan is wel verbonden dat je notariskosten moet betalen om jouw notarieel testament neer te leggen. 

Internationaal testament

Dit soort testament wordt vaak gebruikt in een internationale context, wanneer je bijvoorbeeld meerdere periodes per jaar in het buitenland verblijft en ook jouw bezittingen zijn verspreid over meerdere landen. Meer informatie over het internationale testament vind je terug op https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/welke-soorten-testamenten-bestaan-er 

Welke soorten legaten kan je opnemen in je testament?

Een algemeen legaat

Dit houdt alle goederen van jouw nalatenschap in – behalve het deel dat je via een bijzonder legaat of legaat onder algemene titel nalaat. 

Een legaat onder algemene titel

Dit houdt in dat je een bepaald percentage van jouw goederen of alle (on)roerende goederen (of een deel daarvan) nalaat. 

Een bijzonder legaat

Bij een bijzonder legaat ga je een som geld of een precies omschreven goed (zoals een huis, schilderij, …) nalaten. 

Het beschikbare deel van je erfenis

In de eerste plaats gaan onze experts met jouw berekenen wat het beschikbare deel van je erfenis is. Om dit te bepalen kijkt men naar je persoonlijke situatie. Ben je gehuwd? Dan ben je verbonden aan het huwelijksvermogensstelsel (scheiding van goederen of algehele gemeenschap) dat bepaalt wat jij met welk vermogen kan doen en wat je kan schenken. Daarnaast gaat men ook kijken naar hoe groot het voorbehouden deel van je erfenis is. Dit is het deel dat voorbehouden blijft voor de reservataire erfgenamen. 

Is legateren aan een goed doel interessant?

Mensen die overwegen om MS-Liga Vlaanderen op te nemen in hun testament, vragen zich vaak af of dit wel interessant is en welke fiscale gevolgen dit met zich meebrengt. In elke situatie (gehuwd, kinderen, …) kan je een goed doel opnemen in je testament. Bovendien is het zo dat we in Vlaanderen als goed doel sinds 1 juli 2021 geen erfbelasting meer moeten betalen op legaten afkomstig van Vlaamse inwoners, wat er dus op neerkomt dat legateren aan een goed doel (fiscaal gezien) altijd de beste optie is. 

Afschaffing van het duolegaat

Heb je een testament opgesteld waarin je MS-Liga Vlaanderen als goed doel hebt aangeduid via een duolegaat? Dan is het aangewezen dat je je testament zo snel mogelijk laat aanpassen.    

schenken bij leven

Schenken bij leven

goed besteed

Jouw nalatenschap goed besteed