Bekijk hier onze disclaimer

Deze website is eigendom van: 

Wanneer u deze website gebruikt, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze volgende algemene voorwaarden.  

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site (incl. de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, …) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MS-Liga Vlaanderen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

MS-Liga Vlaanderen levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt op de website te delen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich altijd voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal MS-Liga Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

MS-Liga Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via webmaster@ms-vlaanderen.be.  

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MS-Liga Vlaanderen kan geen garanties geven voor de goede werking van de (externe) websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.   

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

MS-Liga Vlaanderen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Fondsenwerving

MS-Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving
(VEF)
.

Als donateur heb je recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers, en personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. Je kan te allen tijde informatie inzien via www.ms-vlaanderen.be/publicaties of bijvoorbeeld een volledig jaarverslag opvragen via de centrale administratie.