Veel goede doelen in België zijn afhankelijk van giften en donaties die binnenstromen. Voor MS-Liga Vlaanderen, een patiëntenorganisatie die zich inzet voor personen met Multiple Sclerose (MS), is dit niet anders. Ongeveer 85% van onze inkomsten wordt gegenereerd door de toestroom van vrije giften. Ieder centje, groot of klein, maakt voor ons dus wel degelijk een wereld van verschil.

Waarom schenken donateurs aan MS-Liga Vlaanderen?

De diagnose MS zorgt voor een grote breuklijn in het leven. Leven met MS is als een rollercoaster waardoor de verliesverwerking en het omgaan met de aandoening, de gevolgen en de beperkingen vaak een moeilijk en moeizaam proces is. Daarom treden wij op als goed doel om personen met MS te helpen. In het begin van hun diagnose, maar ook tijdens het verdere verloop van hun leven (met MS).

Onze donateurs geven aan MS-Liga Vlaanderen om tal van redenen:

  • Omdat ze in de missie en visie van ons goed doel geloven
  • Omdat ze zelf iemand kennen die MS heeft en die geholpen wordt door ons
  • Naar aanleiding van een bepaalde campagne die we voeren
  • Gewoonweg als verichting van liefdadigheid

​​​​​​Als patiëntenorganisatie staan we dagelijks paraat voor personen met MS en hun naasten. Wij streven ernaar om het algemeen welzijn van personen met MS (PmMS) en hun naasten te bevorderen.

Voor ons, als goed doel, is het van belang om MS in het leven betekenis te geven, te helpen om inzicht te verwerven en om te gaan met de aandoening. Dit verwezenlijken we door personen met MS individueel of in groep te voorzien van begeleiding en ondersteuning. Dankzij onze unieke combinatie van vrijwilligers en professionals willen we uitgroeien tot een volwaardige patiëntenorganisatie in de chronische zorg van morgen.

Maak jij samen met ons het verschil voor personen met MS? Steun MS-Liga Vlaanderen door middel van een donatie. Dankzij jouw gift werken we iedere dag opnieuw voor een beter leven voor personen met MS, nu en in de toekomst. Steunen kan ook digitaal, op een simpele en veilige manier. 

Transparantie is een must

Geven aan een goed doel doe je eigenlijk om de wereld beter te maken. Uiteraard wil je als donateur weten waar jouw centjes naartoe gaan en hoe ze besteed worden. MS-Liga Vlaanderen streeft ernaar om hier open en transparant over te communiceren. Dit doen we enerzijds door op onze website financiële transparantie rapporten te voorzien, zoals het jaarrapport en de jaarrekening. Beide documenten zijn ter beschikking om door te nemen voor ieder die dit wenst.

Anderzijds voorzien we ook voldoende transparantie door samenwerkingen met externe websites die financiële transparantie bij Belgische goede doelen promoten.  Zo zijn we bijvoorbeeld geregistreerd op een website van goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting waar kwaliteitsvolle gegevens over de goede doelen wordt verzameld en financiële transparantie wordt gegarandeerd.

Ook ons lidmaatschap bij de Verenging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF) toont aan dat MS-Liga Vlaanderen als goed doel (financieel) transparant is. De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving aan de Belgische bevolking. De 100+ goede doelen in België die hierbij zijn aangesloten garanderen financiële transparantie aangaande de rekeningen van de verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking.