Een duolegaat was fiscaal voordelig en interessant wanneer je wenste na te laten aan een goed doel, alsook aan verdere familie. Sinds 1 juli 2021 is het in Vlaanderen fiscaal gezien niet meer interessant om een duolegaat op te stellen. Wij raden je aan om jouw testament na te kijken en indien nodig aan te passen.

jouw nalatenschap goed besteed

Waarom is vrienden en familie bevoordelen via een duolegaat geen goed idee?

Sinds 1 juli 2021 is het in Vlaanderen niet meer aangewezen om verre familie of vrienden in een testament te bevoordelen via een duolegaat. Vanaf nu kan er voor het familielid of de vriend geen fiscaal voordeel meer verkregen worden voor testamenten met een duolegaat. Deze nieuwe regeling geldt voor alle testamenten, ongeacht de datum waarop je je testament hebt opgemaakt en op voorwaarde dat je in Vlaanderen gedomicilieerd bent.

Het blijft nog altijd mogelijk om een duolegaat op te nemen in je testament, maar de mogelijkheid om daarmee de erfbelasting voor de particuliere begunstigden te ontwijken is verdwenen. Heb je een duolegaat opgenomen in je testament van voor deze nieuwe wetswijziging en kom je te overlijden, dan is de kans groot dat het goede doel meer erfbelasting zal moeten betalen dan de waarde van de erfenis. Het is dan ook bijna zeker dat je legaat daarom verworpen wordt.

Nultarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen

In plaats van het fiscaal voordeel dat je kon bekomen met een duolegaat, is er vanaf nu een nultarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen. Hierdoor blijft het mogelijk om fiscaalvriendelijk na te laten aan een goed doel. Dit houdt in dat wanneer je komt te overlijden, het goede doel in je testament geen belastingen meer betaalt op de legaten die het ontvangt via testamenten. Verder zal een goed doel ook geen schenkbelasting meer betalen op een schenking die het ontvangt. 

Dit is goed nieuws voor mensen die iets willen nalaten aan MS-Liga Vlaanderen, aangezien wij op deze manier meer waarde kunnen halen uit de nalatenschappen (wegens het wegvallen van de hoge erf- en schenkbelastingen). Jouw legaat of schenking komt dus voor 100% bij MS-Liga Vlaanderen terecht.

Doe een check-up van je testament!

Heb je een testament opgesteld waarin je MS-Liga Vlaanderen (of een ander goed doel) hebt aangeduid via een duolegaat? Dan is het aangewezen dat je je testament zo snel mogelijk laat aanpassen. Dit doe je best door een afspraak te maken bij een notariskantoor.

schenken bij leven

Schenkingen en legaten

goed besteed

Jouw nalatenschap goed besteed