Een veel voorkomende bezorgdheid van jou als schenker is: “Wat zal er met mijn centen/goederen gebeuren?”. Een zeer terechte bezorgdheid vinden wij bij MS-Liga Vlaanderen. Wij weten als geen ander dat waardevolle zaken niet aan de bomen groeien. Het is dan ook vanzelfsprekend dat – wanneer je kiest voor een schenking of testament – je ook wilt dat er iets maatschappelijk verantwoord mee gebeurt. 

nalatenschap

Onze drijfveer: een kwaliteitsvol leven voor personen met MS

MS-Liga Vlaanderen is een patiëntenorganisatie die dé partner en referentie wil zijn voor alle personen met MS en hun naasten. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zij een menselijke en kwaliteitsvol leven kunnen leiden, net zoals anderen. Daar streven wij voor, iedere dag opnieuw. 

missies

Hoe realiseren we dit in de praktijk?

Als vzw is het onze drijfveer om personen met MS en hun naasten te ondersteunen en begeleiden waar nodig. Dagelijks staat ons team van maatschappelijk werkers en vrijwilligers klaar om hen de hulp aan te bieden die ze verdienen. Jouw schenking of nalatenschap kan dus bijdragen om de volgende generatie van personen met MS verder te blijven ondersteunen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te investeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek. Zodat er meer geweten kan worden over MS en zodat het MS-landschap er in de toekomst anders kan uitzien. Ook tal van activiteiten en infosessies worden georganiseerd, allemaal met als doel er te zijn voor personen met MS en hun naasten. 

Onze werking verspreidt zich over heel Vlaanderen, wat met zich meebrengt dat we ongeveer een 4000-tal leden (personen met MS) vertegenwoordigen. Er ligt dus heel wat werk op ons bord. Schenkingen en legaten vormen voor onze vzw een van de grootste inkomsten, die broodnodig zijn. Want afnemende subsidies en dalende giften zorgen voor heel wat financiële onzekerheid. MS-Liga Vlaanderen heeft veel hoop voor de toekomst en droomt van grootse dingen. En jij? Jij kan deel uitmaken van onze hoop en dromen en de toekomst van MS-Liga Vlaanderen garanderen. 

Transparantie is een garantie!

Bij MS-Liga Vlaanderen is transparantie en open communicatie een garantie. Wij staven onze mooie woorden met werkelijke cijfers. Zo publiceren we jaarlijks onze jaarrekening op de website, zodat jij zelf kan ontdekken wat er met de giften, schenkingen en legaten gebeurt. Op die manier kan je zelf nagaan of het geld goed besteed wordt. Daarnaast zijn we ook lid van het VEF (Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving). Deze organisatie waakt over onze ethiek met betrekking tot fondsenwerving en is een kwaliteitslabel dat streng bewaakt wordt. 

schenken bij leven

Schenken bij leven

legateren

Legateren