Eén van de manieren waarop je kan geven aan een goed doel, is via een schenking bij leven. Maar hoe doe je dat nu precies? De mogelijkheden waarop je een schenking kan uitvoeren, zijn volgens de wet bepaald. Bovendien zijn er een aantal zaken waar je steeds rekening mee moet houden.

schenken bij leven

Wat is een schenking (bij leven)?

Door tijdens jouw leven te schenken aan je erfgenamen verminder je de waarde van het vermogen dat je hen op het ogenblik van jouw overlijden nalaat en dus ook de successierechten die zij op jouw erfenis zullen moeten betalen. De schenking van een roerend goed (een som geld, juwelen, aandelen aan toonder) kan eenvoudig gebeuren van hand tot hand. De schenking van een onroerend goed (een huis, grond) moet verplicht op de officiële manier gebeuren, met tussenkomst van een notaris. 

MS-Liga Vlaanderen brengt je gratis en vrijblijvend in contact met een expert omtrent schenken en legateren. Samen met jou bekijken we jouw persoonlijke situatie en wensen. 

Het beschikbare deel van je erfenis

In de eerste plaats gaan onze experts met jouw berekenen wat het beschikbare deel van je erfenis is. Om dit te bepalen kijkt men naar je persoonlijke situatie. Ben je gehuwd? Dan ben je verbonden aan het huwelijksvermogensstelsel (scheiding van goederen of algehele gemeenschap) dat bepaalt wat jij met welk vermogen kan doen en wat je kan schenken. Daarnaast gaat men ook kijken naar hoe groot het voorbehouden deel van je erfenis is. Dit is het deel dat voorbehouden blijft voor de reservataire erfgenamen. 

5 criteria waaraan een schenking moet voldoen

  1. Als schenker besef je dat je iets weggeeft (schenkt) en het nadien niet meer in jouw bezit is. 

  2. MS-Liga Vlaanderen moet de schenking aanvaarden.

  3. De schenking gebeurt bij leven: zowel de schenker (jij) moet leven, alsook moet de ontvanger van de schenking (MS-Liga Vlaanderen) juridisch bestaan. 

  4. De schenking moet gratis zijn. Het mag dus niet gaan om een tegenprestatie of een vereffening van een schuld bijvoorbeeld. 

  5. Als de nettowaarde hoger is dan 100 000 euro, moeten wij als VZW een machtiging bekomen van de overheid. Dit is slechts een formaliteit die wij als goed doel volledig op ons nemen. 

Verschillende manieren om een schenking te doen

Via een notariële akte

Dit wordt ook wel een rechtstreekse schenking genoemd. Deze schenking komt tot stand via een geschrift en moet daarom neergelegd worden bij de notaris. Indien ze niet bij de notaris komt, kan ze als onuitvoerbaar verklaard worden.

Via een handgift

Een handgift wordt vaak gebruikt wanneer men de formele werkwijze via de notaris wil vermijden. Uiteraard kan je hierbij ook alleen zaken schenken die je van hand tot hand kan geven, zoals bijvoorbeeld cash geld, een kunstwerk, …

Via een bankgift of een derdenbeding

Een schenking via een bankgift of derdenbeding noemt men ook wel een onrechtstreekse schenking. Een bankgift is wanneer je bijvoorbeeld geld overschrijft van de ene rekening naar de andere of wanneer je aandelen uit jouw effectenrekening doorgeeft. Een derdenbeding is een bepaling in een overeenkomst, waarop een derde die geen partij is bij de overeenkomst – in dit geval MS-Liga Vlaanderen als goed doel – een beroep kan doen. 

Wat zijn de fiscale gevolgen van je schenking?

De fiscale gevolgen van een hand- of bankgift?

Hier is in principe geen schenkbelasting of schenkingsrecht verschuldigd. Heb jij een hand- of bankgift gedaan en kom je te overlijden binnen de eerste 3 jaar na deze schenking? Dan zal jouw schenking wel nog worden belast in de erfbelasting of het successierecht. Indien je komt te overlijden na 3 jaar na de schenking, is er geen belasting vereist op de schenking. Bovendien betaalt een goed doel in Vlaanderen 0% erfbelasting op geschonken goederen via hand- of bankgift – die worden gedaan in de drie jaar voor het overlijden van de schenker. 

De fiscale gevolgen van een schenking via een notariële akte

In dit geval valt jouw schenking wél onder de schenkbelasting of het schenkingsrecht. Maar onthoud wel dat MS-Liga Vlaanderen (net zoals alle goede doelen in Vlaanderen) géén schenkbelasting meer moet betalen via een notariële akte. Wij vallen dus als goed doel onder het nultarief dat is ingevoerd sinds 1 juli 2021. 

legateren

Legateren

goed besteed

Jouw nalatenschap goed besteed