De Ekiden campagne is opgericht om het belang van een multidisciplinaire raadpleging voor personen met MS aan te tonen. Op deze pagina leer je meer over een MDR en welke rol wij als patiëntenorganisatie hierin spelen.

MDR

Wat is een MDR?

Een MDR is een raadpleging waarbij de persoon met MS geheel centraal komt te staan. De persoon met MS wordt in één raadpleging door meerdere zorgverstrekkers gehoord, geholpen en gescreend. Dit door zorgverstrekkers (neuroloog, psycholoog, MS-verpleegkundige, kinesist, revalidatiearts, ...) die elk vanuit hun eigen expertise naar de persoon met MS kijken. Het is dankzij deze patiëntvriendelijke methodiek dat de ziekenhuizen kunnen bijdragen aan een hogere zorg efficiëntie.

Waarom speelt MS-Liga Vlaanderen hier een belangrijke rol in?

De maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen vormen sinds 2009 een belangrijke en vooral onmisbare schakel in de multidisciplinaire raadpleging in de ziekenhuizen.  Deze multidisciplinaire methodiek wordt ondertussen al in 16 ziekenhuizen en revalidatiecentra in Vlaanderen toegepast. Onze maatschappelijk werkers staan dankzij hun eerstelijnswerking dichter bij de patiënten, genieten van hun vertrouwen en kunnen goed de noden, verwachtingen en mogelijkheden van de persoon met MS inschatten. Zij vormen de missende schakel tussen de thuisomgeving van de persoon met MS en de terugkoppeling naar het multidisciplinair team. Zij kunnen met andere woorden als klankbord, begeleider en tussenpersoon functioneren tussen de patiënt en de gespecialiseerde zorgverleners die bij het multidisciplinair consult betrokken zijn. 

Cruciaal in het zorgproces bij MS

Deze aanpak die voor personen met MS cruciaal is, wordt tot op heden niet gefinancierd door de overheid. Vanuit MS-Liga Vlaanderen heerst er echter een enorme financieringsnood voor de multidisciplinaire raadplegingen, gezien dit een grote kost voor ons met zich meebrengt. De personen met MS die reeds betrokken zijn bij zulke MDR’s, moeten we niet overtuigen van de voordelen die het met zich meebrengt, zowel op persoonlijk als medisch vlak. Ook andere (medische) partners die bij onze organisatie betrokken zijn, zijn zich bewust van de meerwaarde van deze aanpak. Doch zijn er enkele stakeholders die nog een extra duwtje in de rug nodig hebben om ons te steunen in het hele MDR-verhaal.