De uitwisseling van cliëntinformatie dient sinds 25 mei 2018 te verlopen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese regelgeving – GDPR). 

Om jou verder een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, dienen we ons als organisatie, samen met jou, in regel te stellen met deze algemene richtlijnen.

Concreet betekent dit dat we jouw ‘geïnformeerde toestemming’ nodig hebben om je persoonsgegevens en gezondheidsgegevens te mogen registreren en verwerken in het kader van een zorgvuldige behandeling en de uitwisseling van gegevens, indien nodig en gewenst, tussen:

  • De professionele hulpverleners (sociale dienst en centraal secretariaat) van MS-Liga Vlaanderen onderling en met externe zorg- en/of hulpverleners die betrokken (kunnen) zijn bij jouw zorgtraject en die ons de garantie geven dat zij de GDPR-regelgeving volgen.
  • De professionele hulpverleners van MS-Liga Vlaanderen en eventuele vrijwilligers van MS-Liga Vlaanderen (Opgelet: vrijwilligers ontvangen enkel persoonsgegevens opdat ze je kunnen uitnodigen voor activiteiten, géén vertrouwelijke gezondheidsgegevens!)

Jouw persoons- en gezondheidsgegevens kunnen enkel rechtmatig geregistreerd en verwerkt worden indien je jouw geïnformeerde toestemming hebt gegeven.

Het is de bedoeling om jouw persoons- en gezondheidsgegevens digitaal op te slaan om onze professionele hulpverleners in staat te stellen jouw cliëntinformatie te beheren. Enkel zo kunnen zij jouw dossier actueel houden en optimaal (digitaal) opvolgen, efficiënt verslagen maken en (indien nodig en gewenst) cliëntinformatie uitwisselen met andere zorg- en/of hulpverleners (ziekenhuispersoneel, ziekenkas, thuishulpdiensten, ...).

Belangrijk!

  • Jij beslist uiteraard zelf of je jouw geïnformeerde toestemming geeft. Zonder jouw toestemming kunnen de maatschappelijk werkers voor jou geen dossier bijhouden, wat de kwaliteit van hun dienstverlening beperkt.
  • Deze pagina omvat beknopt het basisprincipe, een uitgebreidere toelichting vind je terug in de 'GDPR toelichtingsbrochure’.