Het spreekt voor zich dat alle informatie die je aan ons doorgeeft, vertrouwelijk blijft.
We garanderen dan ook dat alles wat er met je gegevens gebeurt, in lijn ligt met de GDPR-wetgeving.

GDPR Toelichtingsbrochure.pdf