De Ethische Fondsenwerving vzw reikt een label uit aan de organisaties die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. MS-Liga Vlaanderen vzw kreeg het label uitgereikt.