De fiscale attesten worden opgestuurd in het voorjaar (omstreeks maart) van het jaar volgend op het kalenderjaar van je storting. Het adres wordt opgesteld op naam van de persoon, het huishouden of de organisatie die heeft gestort.