De 4 vuistregels:

  • Ik ontvang geen tegenprestatie voor mijn gift (met uitzondering van het fiscaal attest).
  • Het bedrag dat ik stort, is van mij en is niet het resultaat van een collectieve geldinzameling.
  • In hetzelfde kalenderjaar heb ik minstens € 40 gestort.
  • Ik stort rechtstreeks op een rekening van MS-Liga Vlaanderen vzw.

Wat meer detail:

  • De storting is een ‘zuivere gift’ wanneer je geen tegenprestatie in ruil krijgt. Het volgende valt bijvoorbeeld niet onder de noemer gift: een lidmaatschap, de aankoop van een ticket voor een activiteit, een schenking waarvoor je in ruil promotie krijgt of je logo afgedrukt wordt (= sponsoring).
  • Het bedrag dat je stort mag geen verzameld geld zijn. Het resultaat van je actie en de netto som van je verkoopactie, geeft je met andere woorden geen recht op een fiscaal attest.
  • Je giften over het hele kalenderjaar worden samengesteld, dus van 1 januari tot en met 31 december. Let op, het is belangrijk dat je gift ten laatste op 31 december op de rekening staat. Komt je gift later toe, dan wordt je gift toegekend aan het volgende kalenderjaar.