clipbord 2021

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

45% belastingvermindering

In 2021 zijn de standaardpercentages terug van toepassing op jouw gift. De belastingvermindering voor giften vanaf € 40 bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld € 40 aan ons schenkt, je in principe maar € 22 zelf betaalt. Het overige bedrag kan je terugtrekken van de belastingen. Je kan met andere woorden belastingvrij schenken aan je goed doel!  

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Om het overzichtelijk te maken, hebben we 4 vuistregels opgesteld. Aan de hand van deze vuistregels kan je nagaan of jij recht hebt op een fiscaal attest.  

De 4 vuistregels | Ik heb recht op een fiscaal attest, als: 

  • Ik geen tegenprestatie ontvang voor mijn gift (met uitzondering van het fiscaal attest);  

  • Het bedrag dat ik stort van mij niet het resultaat van een collectieve geldinzameling is; 

  • Ik in eenzelfde kalenderjaar minstens € 40 heb gestort. 

  • Ik rechtstreeks op een rekening van MS-Liga Vlaanderen vzw stort. 

Voor ingezamelde gelden (opbrengsten van acties) en sponsoringsgeld (met publiciteit of een andere materiële tegenprestatie) kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Dit zijn voor de fiscus geen zuivere giften. 

Wens je wat meer details over het fiscaal attest? Check dan nogmaals de 4 vuistregels in onze FAQ. 

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

De fiscale attesten worden opgestuurd in het voorjaar (omstreeks maart) van het jaar volgend op het kalenderjaar van je storting. Stort je met andere woorden in 2021 een gift? Dan ontvang je hier een fiscaal attest voor in maart 2022. Het fiscaal attest komt toe op het adres van degenen die het bedrag gestort heeft.