Elke gift, groot of klein, betekent weer een stapje voorwaarts en een betere levenskwaliteit voor personen met MS en hun naasten. U maakt mee het verschil.

Een notaris-expert zal je meer duidelijkheid verschaffen over de erfrechtregels die op jouw situatie van toepassing zijn. Jouw kinderen of ouders hebben bijvoorbeeld recht op een erfdeel. Het deel van je erfenis waarover jij vrij kunt beschikken, noemen we het beschikbare deel.

Soorten legaten

Je kan het beschikbare deel van jouw erfenis met een testament verdelen via 3 soorten van legaten:

  • Het algemeen legaat: het beschikbare gedeelte gaat in zijn totaliteit naar 1 persoon of organisatie, de algemene legataris genaamd.
  • Het legaat onder algemene titel: het beschikbare gedeelte wordt verdeeld over verschillende erfgenamen, onder wie misschien MS-Liga Vlaanderen vzw
  • Het bijzonder legaat: specifieke zaken, zoals een specifieke som geld, waardepapieren, een onroerend goed, een kunstwerk, … worden toegewezen aan bepaalde erfgenamen.

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij een duolegaat

Sinds 1 juli 2021 is het in Vlaanderen niet meer aangewezen om verre familie of vrienden in een testament te bevoordelen via een duolegaat. Vanaf nu kan er voor het familielid of de vriend geen fiscaal voordeel meer verkregen worden voor testamenten met een duolegaat. Deze nieuwe regeling geldt voor alle testamenten, ongeacht de datum waarop je je testament hebt opgemaakt en op voorwaarde dat je in Vlaanderen gedomicilieerd bent.

Het blijft nog altijd mogelijk om een duolegaat op te nemen in je testament, maar de mogelijkheid om daarmee de erfbelasting voor de particuliere begunstigden te ontwijken is verdwenen. Heb je een duolegaat opgenomen in je testament van voor deze nieuwe wetswijziging en kom je te overlijden, dan is de kans groot dat het goede doel meer erfbelasting zal moeten betalen dan de waarde van de erfenis. Het is dan ook bijna zeker dat je legaat daarom verworpen wordt.

Het alternatief: nultarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen

In plaats van het fiscaal voordeel dat je kon bekomen met een duolegaat, is er vanaf nu een nultarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen. Hierdoor blijft het mogelijk om fiscaalvriendelijk na te laten aan een goed doel. Dit houdt in dat wanneer je komt te overlijden, het goede doel in je testament geen belastingen meer betaalt op de legaten die het ontvangt via testamenten. Verder zal een goed doel ook geen schenkbelasting meer betalen op een schenking die het ontvangt. 

Dit is goed nieuws voor mensen die iets willen nalaten aan MS-Liga Vlaanderen, aangezien wij op deze manier meer waarde kunnen halen uit de nalatenschappen (wegens het wegvallen van de hoge erf- en schenkbelastingen). Jouw legaat of schenking komt dus voor 100% bij MS-Liga Vlaanderen terecht.

Let op: dit moet je uitdrukkelijk laten bepalen in een authentiek testament!

Doe een check-up van je testament!

Heb je een testament opgesteld waarin je MS-Liga Vlaanderen (of een ander goed doel) hebt aangeduid via een duolegaat? Dan is het aangewezen dat je je testament zo snel mogelijk laat aanpassen. Dit doe je best door een afspraak te maken bij een notariskantoor. 

Schenking bij leven

Een schenking via notariële akte is de veiligste manier om tijdens uw leven een gift te doen. Het is een verplichting, mocht u grond, een appartement of huis willen wegschenken. Voor roerende goederen...

Heb je nog vragen?

Wens je MS-Liga Vlaanderen op te nemen in jouw testament en wil je voorafgaand juridisch advies inwinnen over hoe je jouw testament eventueel kan aanpassen? Dan kan je altijd terecht bij Elke (fondsenwerving@ms-vlaanderen.be), zij brengt je graag in contact met onze experts. Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met testament.be via info@testament.be. Zowel MS-Liga Vlaanderen als testament.be helpen je graag verder. Gratis, discreet en vrijblijvend.