samen.ms-vlaanderen.be is nog volop in ontwikkeling, samen met jullie. Lees hier alles belangrijke nieuwtjes voor en door onze strijders.